KURDEBAL Bastič narozeniny - Vratimov "fotbalový stadion" 2014 (foto Iva Juráková)

IMG_1362 IMG_1369 IMG_1374 IMG_1376 IMG_1377 IMG_1379 IMG_1382 IMG_1385 IMG_1394 IMG_1404 IMG_1408 IMG_1412 IMG_1414 IMG_1415 IMG_1422 IMG_1425 IMG_1428 IMG_1434 IMG_1441 IMG_1443 IMG_1444 IMG_1459 IMG_1468 IMG_1479